על סוגי הפדגוגיות השונות

אך נתאר את סוגי הפדגוגיות השונות עם הרלוונטיות הגדולה ביותר כיום
אמנם ישנם מחברים שונים המציעים סיווגים וזרמים שונים, אך נתאר את סוגי הפדגוגיות השונות עם הרלוונטיות הגדולה ביותר כיום.
קיימים סוגים שונים של פדגוגיות ולכל אחת יש מאפיינים משלה. נספר לכם מה הם וממה כל אחד מורכב היום.

בתוך הפדגוגיה כדיסציפלינה מרכזית, התפתחו סוגים שונים של פדגוגיות. כל אחת מהפדגוגיות הללו שמה את תשומת ליבה להיבטים קונקרטיים. הפדגוגיה כדיסציפלינה אחראית על לימוד, ניתוח ושכלול תופעות חינוכיות והוראה על כל מורכבותה. זה מדע יישומי עם אופי פסיכו-סוציאלי.

בעזרת מדעים אחרים כמו פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ופדגוגיה, לכולם מטרה משותפת; הם מבקשים לארגן את החינוך והגיבוש של בני אדם.

סוגים שונים של פדגוגיות

פדגוגיה כללית מתייחסת לנושאים אוניברסליים וגלובליים של חקירה והפעולה על חינוך. ישנם סוגים שונים של פדגוגיות הממקדות את תשומת לבם בהיבטים שונים.

לפי ההתמקדות בה מרכזי הלימוד, ישנם ענפים ספציפיים יותר בתוך הפדגוגיה כדיסציפלינה אם. אמנם ישנם מחברים שונים המציעים סיווגים וזרמים שונים, אך נתאר את סוגי הפדגוגיות השונות עם הרלוונטיות הגדולה ביותר כיום.

פדגוגיה של הילד

תחום לימוד זה מתמקד בשנים הראשונות לחייהם של אנשים. הוא מנתח את תהליך ההתבגרות, ההתפתחות והגדילה של ילדים. כמו כן, הוא בוחן כיצד תהליכים אלו קשורים להיבטים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואחרים מכריעים מסוימים, בהתאם להקשרים קונקרטיים.

הפדגוגיה של הילד חוקרת בעיקר את הכישורים שילדים רוכשים בשלב הראשון של החיים. זה כרוך יסודות בסיסיים להתפתחות חיונית עתידית של אדם. במקביל, תפקידם של המחנכים מקבל רלוונטיות מיוחדת.

פדגוגיה חברתית

תחום זה מתמקד בקבוצות חברתיות שסובלות או נמצאות בסיכון להדרה חברתית. אסטרטגיית הפעולה שלו היא חינוך וגיבוש כאמצעי למניעת התנהגויות המהוות סיכון ומובילות לבידוד חברתי.

היא מציעה גם שירותים המסייעים לאנשים עם קשיים חברתיים, תרבותיים וכלכליים גדולים יותר וכו'. מטרת עזרה זו היא לתת להם גישה למסלולים מעצבים.

פדגוגיה תיאורית

שיקולים אחרונים לגבי סוגים שונים של פדגוגיות
שיקולים אחרונים לגבי סוגים שונים של פדגוגיות.

המטרה של קו מחקר זה קשורה יותר למחקר והיא יותר אמפירית באופייה. הוא מנסה ללמוד מציאויות קונקרטיות בתקווה להשיג מספיק נתונים ומידע כדי לתאר ולפרש אותם.

הפדגוגיה התיאורית בוחנת במחקריה גורמים ביולוגיים, היסטוריים, פסיכולוגיים וחברתיים המשפיעים הן על תהליכי הוראה-למידה באופן מסוים והן על תופעות חינוכיות בכלל.

היא מבצעת מה שנקרא לימודי שדה, תוך שימוש בטכניקות ובמכשירים המסייעים בתהליך של זיכרון מידע. מה גם שהוא חוקר תופעות חינוכיות בהקשרים, מצבים ומיקומים גיאוגרפיים שונים.

פדגוגיה פסיכולוגית

פדגוגיה פסיכולוגית, או פסיכולוגיה חינוכית, משתמשת בכלים של הדיסציפלינה של הפסיכולוגיה כדי ללמוד ולהבין את התהליכים וההתנהגויות שבא לידי ביטוי במצבי הוראה-למידה.

תחום זה של פדגוגיה בוחן מאפייני אישיות ודפוסים עבור תשובות לבעיות למידה... כמו ביצועים נמוכים או חוסר קשב.

פדגוגיה פוליטית וסוגים אחרים של פדגוגיה

תחום זה חוקר את הקשר הקיים בין החינוך לחיים הציבוריים, בכלל, ועם המדינה בפרט. זה גם מנתח את המרכיבים החינוכיים הקיימים בחברה ואת האופן שבו אנשים מתייחסים זה לזה.

פדגוגיה נורמטיבית

עם בסיס תיאורטי לחלוטין, הפדגוגיה הנורמטיבית קובעת נורמות ומנחה את החינוך. הוא נשען על הפילוסופיה כדי להעלות תיאוריה לגבי אידיאלים, ערכים שהחינוך צריך לקדם, והמטרות שעליו לשאוף.

פדגוגיה ביקורתית

סוג זה של פדגוגיה דוגל בהוראה שעוזרת לתלמידים לשאול ולאתגר את מה שהם לומדים במסגרות חינוך פורמליות. היא מבקשת לייצר מודעות ביקורתית באמצעות היחס המתמיד בין תיאוריה לפרקסיס (פרקטיקה). המטרה היא לערער על הנורמות והאמונות הדומיננטיות שהחברה מכוננת.

שיקולים אחרונים לגבי סוגים שונים של פדגוגיות

בהתחשב במורכבות המהותית של תופעות חינוכיות, הפדגוגיה כדיסציפלינה התמקצעה יותר... וזה נכון לגבי כל התיאוריות והסוגים האחרים של פדגוגיה. ברור שזה עוזר לענות על הצורך בניתוח המאפשר הבנה עמוקה יותר ויותר של התהליך המורכב של החינוך.