כישורי חשיבה מסדר גבוה: מדוע הם חשובים?

יש כאלה מורכבות יותר המכונה כישורי חשיבה מסדר גבוה
בתוך המיומנויות או היכולות שאנשים מפתחים באמצעות תהליכי למידה, יש כאלה מורכבות יותר המכונה כישורי חשיבה מסדר גבוה.
מהן כישורי חשיבה מסדר גבוה? מדוע הם כה חשובים, וכיצד נוכל לפתח אותם?

למידה היא תהליך הכולל לא רק הטמעה ושינון מידע. זה כרוך גם ביכולת להבין, ליישם ולשקף באופן משמעותי את מה שאנו לומדים. במאמר זה, נבחן את מה שנקרא כישורי חשיבה מסדר גבוה. אנו רוכשים אותם דרך כל תהליכי הלמידה שאנו עוברים.

בני אדם, מלידה, לומדים ללא הרף באמצעות שפה ותקשורת עם אחרים, וגם עם הסביבה.

הלמידה מתרחשת בהקשר חברתי ותרבותי. כל אדם רוכש ידע באמצעות לימוד, פעילות גופנית או התנסות אישית.

מה זאת אומרת למידה?

כפי שאמרנו, למידה היא תהליך של רכישת ידע. עם זאת, זה לא אומר רק לשנן, אלא גם להבין ולהעריך את מה שאנו לומדים. על מנת לעשות זאת, יש צורך בפעולות קוגניטיביות אחרות. אלה כוללים את היכולת לנתח וגם לסנתז את המידע.

פעולות קוגניטיביות אלו יאפשרו לאנשים להטמיע מידע על מושגים, נהלים וערכים. בעזרת מידע זה, הם יבנו ייצוגים נפשיים פונקציונליים חדשים על מנת ליישם אותם בהקשרים ונסיבות שונות.

למידה, אם כן, היא מיומנות המאפשרת לאנשים לפתח מיומנויות אחרות, ללמוד ולרכוש הרגלים. זה גם מאפשר להם לבנות ולשנות עמדות והתנהגויות. בקיצור, למידה אנושית מאפשרת לנו לפתח את הכישורים הדרושים כדי להתאים את המיומנויות המוטוריות והאינטלקט שלנו לסביבתנו.

כישורי חשיבה מסדר גבוה

במאמר זה, נבחן את מה שנקרא כישורי חשיבה מסדר גבוה
במאמר זה, נבחן את מה שנקרא כישורי חשיבה מסדר גבוה.

בתוך המיומנויות או היכולות שאנשים מפתחים באמצעות תהליכי למידה, ישנם כאלה מורכבים יותר המכונה כישורי חשיבה מסדר גבוה.

מתיו ליפמן, בספרו Complex Thought and Education, מדבר על בניית מחשבות באיכות טובה יותר המפתחות תפקודים פסיכולוגיים מעולים. המחבר מתייחס לדרך חשיבה הדומה במובנים רבים לסוג הנהוג בחקירות פליליות. סוג זה של חשיבה כל הזמן שואל שאלות את עצמו.

ליפמן טוען, לפיכך, שעלינו לפתח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, והוא מגדיר אותן כ:

" מערכת הפעולות המופנמות, המאורגנות והמתואמות המעדיפות עיבוד מידע הולם, התמקדה הן במידע שיש לעבד בעצמו, כמו גם במבנים, בתהליכים ובאסטרטגיות המשמשים לעיבודו. "

כישורי החשיבה מסדר גבוה הם כדלקמן:

  • אנליזה. היכולת להבחין ולהפריד בין חלקים שונים של שלם עד שהם מכירים את העקרונות או היסודות שלהם.
  • סינתזה. היכולת להגיע להרכב של שלם מתוך הידע וההתאחדות של חלקיו.
  • המשגה. זוהי היכולת לחלץ את התכונות הנחוצות על מנת להיות מסוגל לתאר מצב, תופעה או בעיה.
  • ניהול מידע. זוהי היכולת לדמיין את המרכיבים המרכיבים את המצב בכללותו. אלה מפוצלים לאחר מכן לקבוצות של כללים, עקרונות או מדדים שכולם קשורים זה לזה.
  • חשיבה ביקורתית. היכולת של אדם לחשוב בעצמו, ובכך לנתח ולהעריך את העקביות של רעיונות שונים במה שהוא קורא, שומע או מתבונן.
  • חקירה. זוהי היכולת להציע השערות מדויקות של מה שאדם לומד. בנוסף, מדובר באיסוף נתונים ומידע במטרה לאמת את ההשערות ובהמשך לנסח חוקים ותיאוריות.
  • מטא-קוגניציה. זוהי היכולת להרהר במחשבותיו האישיות.

החשיבות של מיומנויות מסדר גבוה לחשיבה מסדר גבוה

מאחורי חשיבה מסדר גבוה מסתתר הפיתוח והניהול של היכולות האינטלקטואליות מסדר גבוה שכבר הזכרנו.

חשיבה מסדר גבוה יותר אפשרית באמת רק כשאנחנו מבוגרים. עם זאת, חשוב לתת ליכולות המאפשרות לו להתפתח מגיל צעיר. ניתן לעשות זאת הן בהקשרים משפחתיים והן בהקשרים חינוכיים, כמו גם בתחומי חינוך פורמליים ובלתי פורמליים אחרים.

בקיצור, כישורי חשיבה מסדר גבוה חשובים על מנת לבנות תהליך חשיבה מורכב המסוגל להתייחס גם לתוכן וגם לפרוצדורות. אלה חשובים מכיוון שהם מאפשרים חשיבה רציונלית ורפלקטיבית שהיא, בו זמנית, ביקורתית, חדשנית ויצירתית.

פופולריים