זכויות וחובות ההורים

חשוב להדגיש כי סמכות הורית כוללת הן את החובות והן את זכויות ההורים
חשוב להדגיש כי סמכות הורית כוללת הן את החובות והן את זכויות ההורים.
הדו-קיום בין הורים לילדים הוסדר על ידי מצוות משפטיות שונות. מהן הזכויות והחובות של ההורים?

כשמדברים על מערכת היחסים בין הורים לילדים מנקודת מבט משפטית, מופיעים מושגים רבים. סמכות הורית, ירושה או משמורת הם חלק מהם. אבל האם אנחנו יודעים באמת להבין את המשמעות של מושגים אלה? האם אנו באמת מודעים לזכויות ולחובות של ההורים ביחס לילדינו?

זה אולי נראה מובן מאליו שהורים חייבים להאכיל, לטפל, לאמן ולחנך את ילדיהם. אבל זה לא תמיד כך ובעיקר לא כל ההורים ממלאים אותם. אי עמידה בהתחייבויות בסיסיות אלו היא לרוב הגורם למחלוקות משפטיות בין הורים פרודים, למשל.

אבל גם להורים יש זכויות, ואלה נשכחות לפעמים. לאחר מכן, נראה כמה אלמנטים כדי להבין טוב יותר את הזכויות והחובות של ההורים.

זכויות הורים

להורים יש אחריות עצומה ובמקרים רבים, והמשקל הזה מייצר פעמים רבות ייסורים ולחץ. מעל הכל, אם אין הדדיות בין חובות וזכויות, תן וקח משלים ומחזק.

עובדה היא שלהורים יש את הזכות להיות טעויות, לטעות, כמו גם להכיר בטעויות שלהם ולתקן אותן. יש להם את הזכות לבקש סליחה ולהתחיל מחדש. מגיע להם ליהנות מהילדים שלהם ולהגיע להגשמה בתוך הבית. ויש להם את הזכות לחיות באינטנסיביות בהווה ולצאת לחופשות, כלומר לקחת זמן לעצמם, לצמיחה ולהנאתם האישית.

באותו מובן, הם יכולים לבחור לעמוד ביעדים שלהם, לשקול פרויקטים ולצמוח על סמך האידיאלים, הטעמים, האמונות והרצונות שלהם. מוטלת עליהם החובה לכבד, אך יחד עם זאת, לכבד אותם. מכאן משתמע שיש להם את הזכות להיות הסמכות ולכפות את הכללים.

אבל כשם שיש להם זכויות, שלפעמים נעשות בלתי נראים, יש להם גם חובות. ביניהם, זה של סמכות הורית ומשמורת. בואו נראה על מה כל אחד מהם.

ההבדל בין סמכות הורית למשמורת

סמכות הורית היא מכלול הזכויות והחובות שהחוק מעניק להורים על האנשים והרכוש של ילדיהם הקטינים שאינם משוחררים. חשוב להדגיש כי סמכות הורית כוללת הן את החובות והן את זכויות ההורים.

באופן עקרוני, הסמכות ההורית מופעלת על ידי שני ההורים, בהסכמה הדדית. זה המצב בין אם שני ההורים חיים יחד ובין אם הם פרודים או גרושים. עם זאת, זה יכול להתבצע באופן בלעדי על ידי אחד מהם, תמיד בהסכמת השני.

החוק קובע כי יש להפעיל תמיד את הסמכות ההורית לטובת הילדים. במקרים חמורים ביותר, רשאים בתי המשפט להחליט על שלילת סמכות הורית מאחד ההורים או שניהם. אבל זה משהו מאוד חריג.

האם אנו באמת מודעים לזכויות ולחובות של ההורים ביחס לילדינו
האם אנו באמת מודעים לזכויות ולחובות של ההורים ביחס לילדינו?

אפוטרופסות ומשמורת הם שני דברים שונים מאוד. זה חלק מהסמכות ההורית, אחד מתפקידיה, שהוא להגדיר אצל מי הקטין יחיה במקרה של פרידה הורית.

האפוטרופסות קובעת מי ישמור על אותו קטין ומי יהיה אחראי על הטיפול היומיומי בו. אבל הורה שאין לו משמורת ואפוטרופסות ממשיך להיות בעל סמכות הורית על ילדו.

החובות הספציפיות של ההורים

בין התפקידים העיקריים של ההורים היא החובה להיות עם ילדיהם, לטפל בהם, להגן עליהם, להאכילם, לחנכם ולקדם את התפתחותם האינטגרלית. זה כולל גם מתן סיוע רפואי, ביגוד ושמירה עליהם בכל מצב. הורים חייבים גם לייצג את ילדיהם באופן חוקי ולנהל את נכסיהם.

ההתחייבויות הבלתי ניתנות למשא ומתן נולדות ברגע שאנו הופכים להורים. נכון לעכשיו, על פי החוק, חובות אלו זהות עבור שני ההורים.

מתי מסתיימות חובות ההורים?

הסמכות ההורית, על כל הזכויות והחובות המשתמעות ממנה להורים, מסתיימת כדין כשהילד מגיע לגיל שבו אינם עוד קטין. ניתן גם להפסיק אותו מוקדם יותר במקרה של שחרור הקטין.

אולם, בפועל, חובת ההורים לספק אחזקה, טיפול והגנה לילדיהם מסתיימת כאשר הם מגיעים לעצמאותם הכלכלית. וגם חובה זו מוגנת בחוק.

בפועל, ילד בגיל חוקי שעדיין גר עם הוריו ואינו עצמאי כלכלית יכול לתבוע בבית המשפט אם הוריו אינם רוצים לפרנס אותם יותר.

זכויות ההורים נשכחות לרוב

כיום מדברים רבות על זכויות הילדים, אך לעיתים קרובות אנו מתעלמים מהעובדה שגם להורים יש זכויות עליהם, תמיד מתוך מחשבה על טובת הילד. נושא זה מתבטא במיוחד בשנות העשרה.

בתקופה זו, רוב המתבגרים נוטים להתרחק מהוריהם ולחפש מקלט בקבוצות חברים. וזה יכול לעורר דאגה. הורים עשויים לחשוד שלילדיהם יש בעיות.

בהיותם אחראים לטיפול והגנה על קטינים, להורים יש את הזכות להשתמש באסטרטגיות כדי לברר על חייהם הפרטיים כדי לדעת מה קורה וכדי להיות מסוגלים להתערב. זה מוצדק מבחינה משפטית.

בהתחשב תמיד בטובת הקטין, להורים יש גם את הזכות לבחור את סוג החינוך שילדיהם מקבלים. זה כולל קביעת כללים והטלת עונשים, כל עוד פעולות אלו אינן כרוכות באלימות פיזית או מילולית.