עיקרי האמנה בדבר זכויות הילד

ההיבט החשוב ביותר של זכויות אלו הוא הכרה בזכויותיהם של ילדים ובני נוער
ההיבט החשוב ביותר של זכויות אלו הוא הכרה בזכויותיהם של ילדים ובני נוער.
זכויות הילדים תמיד היו נושא חשוב לאורך ההיסטוריה. בהקשר זה, האמנה לזכויות הילד מסדירה נקודות חשובות במסגרת זכויות אלו.

אחד הנושאים החשובים ביותר לאורך ההיסטוריה האנושית, ועדיין נושא לויכוח בימינו, הוא זכויות האדם. ההיבט החשוב ביותר של זכויות אלו הוא הכרה בזכויותיהם של ילדים ובני נוער. האמנה לזכויות הילד מבקשת להבטיח את זכויות הילדים בכל מדינה.

אין דבר חשוב יותר למדינה מהכרה בזכויות ובערבויות של כל אדם. כיום, ישנן מדינות רבות שאינן מכירות בזכויות של כולם. זה עניין חשוב ומדינות מפותחות רבות מתייחסות ברצינות לזכויות אדם.

זכויות אדם הן נושא עדין ואנשים רבים ברחבי העולם אינם יודעים מהן זכויותיהם, ואינם יודעים כיצד להגן על הזכויות הללו. במאמר זה תלמדו מהי האמנה ומהי משמעותה.

מהי האמנה בדבר זכויות הילד?

האמנה בדבר זכויות הילד היא אחת האמנות העיקריות שנחתמו על ידי האומות המאוחדות בשנת 1989. אמנה זו קובעת שלילדים יש אותן זכויות כמו למבוגרים. עם זאת, ומכיוון שהם לא הגיעו להתפתחותם הנפשית והפיזית המלאה, ישנן דרכים מיוחדות להגן על ילדים.

האמנה מבטיחה זכויות אזרחיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות. האומות שמחליטות להיות חלק ממנה צריכות לציית לה, ללא קשר לנסיבות. אם זה לא המקרה, העם הזה יצטרך להתמודד עם השלכות חמורות. כיום, 196 מדינות התחייבו לאמנה זו ולעמוד באחריות שהיא מקיפה.

לאמנה יש ארבעה עקרונות ספציפיים שיש לעמוד בהם, כגון:

  • תעדוף את האינטרסים של הילד.
  • הזכות לאי אפליה.
  • הזכות לחיים.
  • חופש הביטוי והזכות להישמע.

מי שולט בעמידה באמנה?

הוועדה לזכויות הילד מפקחת על קיום האמנה. ועדה זו היא אחד הארגונים החיוניים של האו"ם. תפקידו ותפקידו העיקרי הוא לבדוק את ההתקדמות בזכויות הילדים של כל אומה באמנה.

ועדה זו היא לעזר רב לאומות שהן חלק מהאמנה מכיוון שהיא שומרת על נטיות מעודכנות ופועלת לפי זה. חוץ מזה, הוא גם מארגן דיונים כדי לעודד שיחות בין מדינות.

כדי להמשיך בתפקידם, העמים מציגים לוועדה זו דוחות קבועים. לדוחות הללו יש נתונים ליצירת סטטיסטיקות בינלאומיות ואת כל האמצעים שהמדינות נוקטות כדי לכבד את חובותיהן לאמנה.

האומות צריכות למסור את הדו"ח הראשון שלהן שנתיים לאחר שהצטרפו לאמנה. לאחר מכן, ומדי חמש שנים, יהיה עליהם להציג בפני הוועדה את דוחותיהם על זכויות הילדים. דוחות אלה מתפרסמים לציבור כדי שאנשים ידעו על התקדמות שנעשתה.

לסיכום

כל האמנות הבינלאומיות חשובות בעולם. חלקם בולטים מהשאר, ובדרך כלל אלו הם אלו הקשורים לזכויות אדם. אמנם, כל אמנה חשובה.

כל האמנות עוסקות בנושאים עדינים וכאשר אומה מחליטה להיות חלק ממנה, עליה להבין את האחריות הנלווית לכך ואת ההשלכות של אי עשיית זאת.

פופולריים