מסגרת TPACK למורים

מסגרת TPACK (ידע טכנולוגי פדגוגי בתוכן) גובשה על ידי משרה וקולהר (2006)
מסגרת TPACK (ידע טכנולוגי פדגוגי בתוכן) גובשה על ידי משרה וקולהר (2006).
מסגרת TPACK מתייחסת למיומנויות שונות שהמורים צריכים לשלוט בהקשר זה לזה כדי לשלב טכנולוגיה בהוראה. במאמר זה תלמדו הכל על זה!

מסגרת TPACK (ידע טכנולוגי פדגוגי בתוכן) גובשה על ידי משרה וקולהר (2006). הם פיתחו את המסגרת הזו על סמך מחקריו של לי שולמן (1986). הוא היה פילוסוף ופסיכולוג שהתמסר לתחום החינוך והכשרת מורים.

מאפיינים של מסגרת TPACK

מסגרת TPACK תוכננה כך שמורים יוכלו לשלב ביעילות ICT (טכנולוגיית מידע ותקשורת) בסביבה החינוכית שלהם. זה מורכב משלוש מיומנויות עיקריות:

  • ידע על תוכן הנושא או הדיסציפלינה (מה שהם מלמדים).
  • ידע פדגוגי (איך ללמד את התוכן).
  • ידע טכנולוגי (כלים טכנולוגיים, משאבים ויישומים).

לפיכך, המסגרת מצביעה על כך שידע תוכן, ידע פדגוגי וידע טכנולוגי אינם צריכים לעבוד בנפרד. במילים אחרות, הם חייבים להיות קשורים זה בזה כדי ליצור ידע חדש.

התרשים הבא הוא דיאגרמת Venn המשמשת להצגת האינטראקציה של שלושת סוגי הידע העיקריים הנובעים מארבע צורות ידע אחרות. לפיכך, אנו יכולים לזהות את שבעת הידע שמהם מורכב TPACK:

ידע תוכן פדגוגי (PCK)

הכוונה היא לידע כיצד ללמד נושא מסוים בהתאם לתוכן הספציפי שלו. במילים אחרות, הידע של תוכן ההוראה הוא זה שמאפשר למורה לשנות נושאים כדי שיוכל ללמד אותם.

לשם כך, עליהם לפרש אותם ולגלות כיצד ללמד אותם, כמו גם את המשאבים והמתודולוגיה. בנוסף, ידע זה מרמז על הכרת הפרטים המיוחדים של כל תלמיד והידע הקודם שלו.

ידע בתוכן טכנולוגי (TCK)

הוא מייצג ידע על הטכנולוגיות המתאימות ביותר ללמד תוכן ספציפי. לכן, זה מתייחס לידע על תוכניות ויישומים קונקרטיים ללמד מתמטיקה, ביולוגיה או לימודי חברה.

תוכן פדגוגי טכנולוגי (TPK)

ידע זה קשור לשימוש ב-ICT בכיתה. כמו כן, התנאים הדרושים לשימוש נכון וההיבטים החיוביים והשליליים של השימוש בהם.

ידע בתוכן פדגוגי טכנולוגי (TPACK)

הדבר מעיד על שילוב כל סוגי הידע וכן על האינטראקציה ביניהם. לפיכך, אם המורה שולט ב-TPACK, זה אומר שהם יודעים להסביר את הנושא שהם מלמדים.

בנוסף, הם מכירים את שיטות ההוראה הטובות ביותר עבור נושא מסוים. הם גם מכירים את מצבו וצרכי הלמידה של תלמידיהם. לבסוף, הם יודעים כיצד לשלב ביעילות טכנולוגיה כדי ללמד תוכן טוב יותר.

מסגרת TPACK ללמידה משמעותית

בשלב זה, נוכחות הטכנולוגיה בכל תחומי חיינו אינה ניתנת להכחשה. בתחום החינוכי ובנוגע להכשרת מורים, TPACK מייצג מסגרת תיאורטית ומעשית טובה של הידע והמיומנויות שהמורים צריכים לשלוט בהם.

יד ביד עם הידע על הצרכים של כל תלמיד, מסגרת TPACK מדגישה את הצורך בשילוב ידע של מחנכים. במילים אחרות, עליהם לקשר בין ידע בנושא, כמו גם ידע פדגוגי וידע טכנולוגי, כדי להשיג הוראה יעילה ולמידה משמעותית.