חינוך חברתי בסביבה משפחתית

חינוך חברתי בסביבה המשפחתית
חינוך חברתי בסביבה המשפחתית.
הסביבה המשפחתית היא המסגרת החשובה ביותר להתפתחות והכשרתו של הילד. חינוך חברתי יכול למלא תפקיד תומך חשוב מאוד עבור משפחות הנקלעות למצבים בעייתיים.

המשפחה ממלאת תפקיד מוביל בהתפתחות הילדים, שכן שם הילדים יקבלו את ההוראה הבסיסית הדרושה כדי לפתח את עצמם חברתית. חשיבות המשפחה בחינוך ובגידול ילדיה הביאה לכך שחינוך חברתי תמיד גילה עניין במשפחה. אז איזה תפקיד זה ממלא במשפחה? זו השאלה שנבחן היום.

מה מובן בחינוך חברתי?

בימים אלה, כשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו מתכוונים למשהו הרבה יותר רחב ומורכב מהחינוך שהילדים שלנו מקבלים בבתי הספר.

מומחי החינוך אליסה לרניאגה וסנטיאגו יוברו מציינים שכל מה שאנו לומדים מחנך אותנו בצורה כלשהי. זה ללא קשר לצורתו או היכן מתרחשת הלמידה. במילים אחרות, אנחנו מתחנכים כמעט בכל מקום, בדרכים שונות מאוד ונכון לאורך כל חיינו.

החינוך החברתי, כמו שאר המדעים הפדגוגיים, סיווג את החינוך לשלושה סוגים, לפי איך הילדים מקבלים אותו:

  • רשמי
  • לא רשמי
  • לא רשמי

לחינוך פורמלי ולא פורמאלי יש מטרה חינוכית במהותה. הדבר היחיד שמבדיל ביניהם הוא התפאורה או המוסד. את ההבדל העיקרי אנו מוצאים אפוא בחינוך הבלתי פורמלי, שאין לו מטרה חינוכית ספציפית.

מבחינה זו, אנו יכולים להבין בקלות את תפקידו של החינוך החברתי. לרניאגה ויוברו קובעים שהחינוך של הפרט מעוצב באמצעות קבוצה של חוויות רשמיות, לא רשמיות ולא רשמיות. אלו מתקיימים לאורך חיי הנבדק.

איגודי חינוך חברתי ומועצות בתי ספר במספר מדינות פיתחו הגדרה של חינוך חברתי. הגדרה זו מתבססת על תפיסת החינוך כזכות אזרחות של אזרח ועל המקצוע הפדגוגי.

חינוך חברתי בסביבה המשפחתית הופיע כאפשרות תמיכה למשפחות בסיכון להדרה חברתית
כתוצאה מכך, חינוך חברתי בסביבה המשפחתית הופיע כאפשרות תמיכה למשפחות בסיכון להדרה חברתית.

מצד אחד אומרים שהחינוך החברתי מאפשר לשלב את נושא החינוך ברשתות החברתיות השונות. אנו מבינים זאת כהתפתחות של חברותיות ומחזוריות חברתית. מצד שני, היא מקדמת תרבות ומודעות חברתית על מנת להרחיב נקודות מבט חינוכיות, עבודה, פנאי והשתתפות חברתית.

חינוך חברתי בסביבה המשפחתית

החינוך הבלתי פורמלי זכה להערכה ומוערך כראוי עד לפני כמה עשורים, כאשר הדברים התהפכו. זאת למרות חשיבותו עבור הפרט, במיוחד ילדים ובני נוער, הנמצאים בשלב התפתחות חשוב בחייהם.

מומחי מדעי החברה תמיד ראו במשפחה את הגורם החברתי העיקרי של הפרט. גם החינוך החברתי נוקט בעמדה זו. הוא מעריך את המשפחה כמקום שבו ילד חוויות הלמידה החשובות ביותר שלו.

משפחה וקונפליקט

לרניאגה ויוברו מציינים שבתוך המשפחה, הפרט יהיה עד למצבים של משבר ושינוי. סביבה משפחתית מנותקת או לא מסבירת פנים תגרום אפוא להפרעות רגשיות אצל הילד. אלה יודגשו אז כאשר הם יחוו קונפליקט בחייהם.

כתוצאה מכך, חינוך חברתי בסביבה המשפחתית הופיע כאפשרות תמיכה למשפחות בסיכון להדרה חברתית.

חינוך חברתי במסגרת המשפחתית

חינוך מסוג זה במשפחה הוא הצעה המיועדת במיוחד להורים. כפי שאנו יודעים, ילדים רואים בהוריהם מודל לחיקוי. לכן חיוני לספק להורים את הכישורים והמשאבים הדרושים כדי לעזור להם להיות מודל לחיקוי אידיאלי עבור ילדיהם.

שליטה עצמית, אחריות, פיתוח התנהגות ומיומנויות פרו-חברתיות, כיבוד ערכים ונורמות וכו', הם כמה דוגמאות למשימות שחינוך חברתי יכול להנחות את ההורים.

"חינוך הוא תהליך שלעולם אינו מסתיים."

- יוזפינה אלדקואה -

בקיצור, החינוך החברתי בסביבה המשפחתית מטרתו להעצים את המשפחות ולספק להן את המשאבים הדרושים להכשרת ילדיהן ופיתוחן. התוצאות של תמיכה משפחתית זו יהיו איכות חיים גבוהה יותר, ולכן, שיפורים בבריאות, בחינוך ובדו-קיום.

פופולריים